Date de sortie: Mais 2013
Série: Kono Naka ni Hitori, imouto ga iru!
Compagnie: Skytube
Taille: 1/7