Hinata Amagaki.1Sortie: Novembre 2016
Série: Koikano & Aikano
Compagnie: Daiki Kogyo
Taille: 1/5,5 soit 16,5 cm