Kanzashi Sarashiki.1Sortie: Novembre 2016
Série: IS
Compagnie: FREEing
Taille: 1/4 soit 40,5 cm