Shiryu Choun.3Sortie: Octobre 2016
Série: Ikki Toussen
Compagnie: FREEing
Taille: 1/4 soit 23,5 cm