Araragi Tsukihi

Araragi Tsukihi.1Photos by Stereometric Photography.Araragi Tsukihi.2 Araragi Tsukihi.3 Araragi Tsukihi.4 Araragi Tsukihi.5 Araragi Tsukihi.6 Araragi Tsukihi.8 Araragi Tsukihi.9 Araragi Tsukihi.10 image_15