Toka Imiki

toka-imiki-1Sortie: Aout 2017
Série: Gilgamesh Knight
Compagnie: Amakuni
Taille: 1/8 soit 23 cm