Sortie: Juillet 2017
Série: Sakata Gintoki
Compagnie: Megahouse
Taille: 1/8 soit 19 cm