Theresa Apokalypse


Sortie: Juillet 2021
Série: Honkai Impact 3rd
Compagnie: Mihoyo
Taille: 1/8 soit 25 cm