Shimei Ryomou


Sortie: Novembre 2023
Série: Ikkitoussen
Compagnie: FREEing
Taille: 1/4 soit 32 cm