Momoka Sakurai


Sortie: Aout 2023
Série: The idolmaster
Compagnie: Solarain
Taille: 1/7 soit 24 cm